Ken-IT

Knowledge & ICT connected

Recente opdrachten

  • Begeleiden diverse aanbestedingen (7 in 2017)
  • Analyse  opzet management informatie
  • Begeleidingstraject organisatie
  • Interim CISO
  • Voorzitten diverse stuurgroepen
  • Projectmanagement ruimtebeheer
  • Opzetten beoordelingsmethodiek
  • Applicatielandschap aanpassen logistiek onderwijs/cultuur
  • Begeleiding support desk 

Informatie is zoveel meer dan data...Maar zo anders dan kennis

Om data goed te kunnen interpreteren en er informatie uit te destileren is kennis nodig. Zo veel projecten worden opgezet om meer processen te ondersteunen. Blauwdrukken worden gemaakt, processchema's getekend. Maar wat doen de medewerkers en klanten er mee? Welke kennis heeft iemand nodig voor het uitvoeren van zijn/haar functie en de taken die een persoon op zich neemt? Welke mogelijkheden biedt bepaalde informatie? Wanneer is deze informatie relevant voor het nemen van beslissingen? 

Een goed besef van deze zaken maakt het opzetten van projecten een stuk gerichter. Het helpt bij het bepalen en afbakenen van de scope, en zorgt voor een heldere opdracht. Daarmee komt  de realisatie van ieder project een stuk dichterbij.