Ken-IT

Knowledge & ICT connected

Recente opdrachten

  • Begeleiden diverse aanbestedingen (7 in 2017)
  • Analyse  opzet management informatie
  • Begeleidingstraject organisatie
  • Interim CISO
  • Voorzitten diverse stuurgroepen
  • Projectmanagement ruimtebeheer
  • Opzetten beoordelingsmethodiek
  • Applicatielandschap aanpassen logistiek onderwijs/cultuur
  • Begeleiding support desk 

Ken-IT wordt veel gevraagd voor het implementeren van systemen of applicaties. Hierbij verdelen wij de aandacht vaak in gelijke delen van organisatie/proces en systemen/techniek. Beiden zijn nodig om gewenste resultaten te kunnen behalen. En voor deze aspecten zijn interventies te bedenken, activiteiten te plannen. Ken-it maakt gedegen projectplannen zonder door te schieten in details. Hierdoor worden aantoonbaar vrijwel alle projecten on-time en on-budget opgeleverd.

Het stellen  van goede kaders en een energieke,  veilige omgeving om in te werken zorgt voor een goede realisatie. Dit vraagt enerzijds om (levens)ervaring, maar anderzijds ook om een continue drive om op de hoogte te blijven van relevante ontwikkelingen. Met name op ICT gebied verloopt kennis snel, en dit is een speerpunt voor ons team. Zowel voor vaste als flexibele medewerkers.