Ken-IT

Knowledge & ICT connected

Recente opdrachten

  • Begeleiden diverse aanbestedingen (7 in 2017)
  • Analyse  opzet management informatie
  • Begeleidingstraject organisatie
  • Interim CISO
  • Voorzitten diverse stuurgroepen
  • Projectmanagement ruimtebeheer
  • Opzetten beoordelingsmethodiek
  • Applicatielandschap aanpassen logistiek onderwijs/cultuur
  • Begeleiding support desk 

Ken-IT heeft inmiddels diverse inkooptrajecten begeleid die bij semi-overheid vrijwel altijd leiden tot (Europese)  aanbestedingen. Ook worden wij door partijen regelmatig gevraagd een korte check te doen op aanbestedingen. Wij realiseren ons dat het van belang is bij een compleet traject of project van groot belang is om belangenverstrengeling te voorkomen. Het gaat hier regelmatig om grote bedragen. 

Daarom faciliteert Ken-IT de trajecten, maar worden behalve voor het managen/aansturen van projecten nooit eigen mensen naar voren geschoven om tactisch/operationele aspecten uit te voeren. Mocht op dergelijke trajecten inhuur nodig zijn dan zorgt Ken-IT vrijwel altijd voor het faciliteren van inhuur of het aannemen van personeel. Hiertoe worden geen fees berekend, niet naar de klanten en ook niet tussen leveranciers onderling. Deze zuiverheid wordt doorgaans zeer op prijs gesteld, en maakt het delen van vertrouwelijke informatie eenvoudiger.