Ken-IT

Knowledge & ICT connected

Recente opdrachten

  • Begeleiden diverse aanbestedingen (7 in 2017)
  • Analyse  opzet management informatie
  • Begeleidingstraject organisatie
  • Interim CISO
  • Voorzitten diverse stuurgroepen
  • Projectmanagement ruimtebeheer
  • Opzetten beoordelingsmethodiek
  • Applicatielandschap aanpassen logistiek onderwijs/cultuur
  • Begeleiding support desk 

Ken-IT heeft in de afgelopen 15 jaar gewerkt voor en met een groot aantal organisaties. Nationaal en internationaal. Op verzoek kan contact gelegd worden met eerdere opdrachtgevers om kennis en ervaringen te delen. Dit is vaak van belang als er grotere voor uw organisatie belangrijke klussen uit te voeren zijn. Tevens vinden wij het van belang vooraf goed kennis te maken en goed werkafspraken te maken. Vanuit Ken-IT accepteren wij niet alle projecten. 

Wij gaan graag in gesprek over een passende realistische opdracht met heldere verantwoordelijkheden. Soms verloopt de opdrachtverstrekking vanuit het management, en soms vanuit een bestuur. Mede door het maken van heldere afspraken zijn in het bestaan van Ken-IT alle aangenomen projecten afgerond, en vrijwel altijd binnen afgesproken tijd en budget. Maar belangrijker nog, met het implementeren of begeleiden krijgt een organisatie of een specifiek team vaak een boost in het zelfvertrouwen en verloopt samenwerken meer als vanzelfsprekend. 

Vaak worden we later bij organisaties opnieuw gevraagd om projecten uit te voeren of om veranderingen en grotere programma's te begeleiden. Een mooier compliment kunnen wij ons niet wensen!  

In het verleden hadden wij, vaak op aanbod vanuit klanten, een aantal testimonials op de site staan. Met de toename van de schaal van de projecten en interim opdrachten zijn wij hier mee gestopt. Vertrouwelijk omgaan met de informatie en toekomstige strategien van klanten staan bij ons namelijk hoog in het vaandel.