Ken-IT

Knowledge & ICT connected

Recente opdrachten

  • Begeleiden diverse aanbestedingen (7 in 2017)
  • Analyse  opzet management informatie
  • Begeleidingstraject organisatie
  • Interim CISO
  • Voorzitten diverse stuurgroepen
  • Projectmanagement ruimtebeheer
  • Opzetten beoordelingsmethodiek
  • Applicatielandschap aanpassen logistiek onderwijs/cultuur
  • Begeleiding support desk 

Ken-IT werkt samen met haar klanten aan het opzetten van realistische programma's en zorgt voor de begeleiding van aanbestedingen en projecten. Allereerst is het van belang elkaar goed te begrijpen en duidelijk voor ogen te hebben wat bereikt dient te worden. Dit gaat vaak over reorganisaties, pakketselecties en implementaties van systemen rekening houdend met de cultuur van de organisatie. 

Ken-IT heeft veel ervaring in het opzetten van een stappenplan om deze gewenste doelen te bereiken met daarin heldere taken en verantwoordelijkheden voor de medewerkers van Ken-IT maar ook voor de klant. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat Ken-IT onafhankelijk deze rollen vervult, en geen eigen materiele leveringen of additionele consultancy  levert in dergelijke trajecten. Vanuit de ervaring met tientallen pakketselecties, aanbestedingen, opzet van inkooptrajecten en programmadefinities heeft Ken-IT een uitstekend track record opgebouwd met vele nuttige contacten.