Ken-IT

Knowledge & ICT connected

Recente opdrachten

  • Begeleiden diverse aanbestedingen (7 in 2017)
  • Analyse  opzet management informatie
  • Begeleidingstraject organisatie
  • Interim CISO
  • Voorzitten diverse stuurgroepen
  • Projectmanagement ruimtebeheer
  • Opzetten beoordelingsmethodiek
  • Applicatielandschap aanpassen logistiek onderwijs/cultuur
  • Begeleiding support desk 

De nieuwe europese privacy wetgeving wordt in mei 2018 van kracht. Deze lijkt veel op de bestaande Wet Bescherming Persoonsgegevens. Maar er zijn wel een aantal aandachtspunten in deze transitie. Ten eerste is reeds dit jaar merkbaar dat er vanuit de Europese gerelateerde instanties nu pro-actief vragen komen met betrekking tot het beschermen van gegevens.


Read more...
an image

Informatie is zoveel meer dan data...Maar wat is de match met aanwezige kennis?

Om data goed te kunnen interpreteren en er informatie uit te destileren is kennis nodig. Zo veel projecten worden opgezet om meer processen te ondersteunen. Blauwdrukken worden gemaakt, processchema's getekend.


Read more...

an-image

Wanneer is iets vertrouwelijk?

Hierbij speelt zowel het perspectief van iemand waar data voor wordt vastgelegd als de bewerker van data een belangrijke rol. Uiteraard zijn er altijd klanten, interne partijen, externe leveranciers geinteresseerd in relevante informatie. Er is adequate wetgeving over het beschermen van persoonsgegevens. De mate waarin gegevens beveiligd dienen te worden kan relatief eenvoudig verhelderd worden met een zogenaamde BIV-classificatie.


Read more...