Ken-IT

Knowledge & ICT connected

Recente opdrachten

  • Begeleiden diverse aanbestedingen (7 in 2017)
  • Analyse  opzet management informatie
  • Begeleidingstraject organisatie
  • Interim CISO
  • Voorzitten diverse stuurgroepen
  • Projectmanagement ruimtebeheer
  • Opzetten beoordelingsmethodiek
  • Applicatielandschap aanpassen logistiek onderwijs/cultuur
  • Begeleiding support desk 

Ken-IT werkt resultaat gedreven. In interim management betekent dit dat het belangrijk is de goed doelen te stellen en deze kristalhelder af te stemmen met de opdrachtgevers. Alle interim klussen worden in parttime verband (tot 50% FTE) uitgevoerd. Dit reduceert de kosten voor de klanten, maar geeft ook de organisatie tijd om te wennen en om waar nodig zaken goed voor te bereiden. Het werk gebeurd dus samen met de huidige werknemers waardoor een succesvolle inzet en afscheid eenvoudiger wordt.

Ervaring

Ken-IT heeft ervaring in het managen van ICT en Financien. Ken-IT wordt doorgaans betrokken bij de start van veranderingen, en desgevraagd wordt ook het verankeren van deze veranderingen in de organisatie begeleid. In de afgelopen jaren heeft ken-it diverse ICT beleidsplannen en reorganisatieplannen geschreven en geimplementeerd. Tevens is een aantal keren voor een interimperiode de rol van chief information security manager ingevuld.