Ken-IT

Knowledge & ICT connected

Recente opdrachten

  • Begeleiden diverse aanbestedingen (7 in 2017)
  • Analyse  opzet management informatie
  • Begeleidingstraject organisatie
  • Interim CISO
  • Voorzitten diverse stuurgroepen
  • Projectmanagement ruimtebeheer
  • Opzetten beoordelingsmethodiek
  • Applicatielandschap aanpassen logistiek onderwijs/cultuur
  • Begeleiding support desk 

Informatiebeveiliging is van toenemend belang in de maatschappij. Enerzijds werkt Ken-IT intensief aan het adequaat verzamelen en presenteren van data opdat nuttige informatie daar beschikbaar komt waar deze toegevoegde waarde levert. Anderzijds is Ken-IT doordrongen van het belang van goede regels omtrent dit gebruik. Hiertoe is Ken-IT betrokken bij overleggen met diverse grotere organisatie over interpretatie van wetgeving, trends in informatiebeveiliging en concrete succesvolle toepassingen.