Ken-IT

Knowledge & ICT connected

Recente opdrachten

  • Begeleiden diverse aanbestedingen (7 in 2017)
  • Analyse  opzet management informatie
  • Begeleidingstraject organisatie
  • Interim CISO
  • Voorzitten diverse stuurgroepen
  • Projectmanagement ruimtebeheer
  • Opzetten beoordelingsmethodiek
  • Applicatielandschap aanpassen logistiek onderwijs/cultuur
  • Begeleiding support desk 

Ken-IT werkt resultaat gedreven. Dit betekent in de praktijk dat vrijwel alle projecten op tijd en budget opgeleverd worden. Met een zorgvuldige start en begeleiding zijn de projecten beter beheersbaar en worden bestuurders, managers en medewerkers in hun kracht gezet. Aan het einde van de projecten is er veelal ruimte om de teugels wat te laten vieren en aandacht te besteden aan persoonlijke ervaringen en cultuurverandering. Hierdoor wordt vaak ook nog jaren later met enthousiasme over een project gesproken. Kopieren van de aanpak is deels te doen, maar vraagt wel om een goede afstemming op de situatie...

Op het raakvlak van kennis en informatie

Ken-IT werkt sinds een aantal jaren op het raakvlak van ICT en kennismanagement. De dienstverlening bestrijkt het vlak van interim- en projectmanagement tot advies over ICT beheer en het uitnutten van kennis. Ken-it stimuleert het renderen op kennis. Met het oog op het doel en de ontwikkelingen in de hand.