Ken-IT

Knowledge & ICT connected

Recente opdrachten

  • Begeleiden diverse aanbestedingen (7 in 2017)
  • Analyse  opzet management informatie
  • Begeleidingstraject organisatie
  • Interim CISO
  • Voorzitten diverse stuurgroepen
  • Projectmanagement ruimtebeheer
  • Opzetten beoordelingsmethodiek
  • Applicatielandschap aanpassen logistiek onderwijs/cultuur
  • Begeleiding support desk 


an-image

Wanneer is iets vertrouwelijk?

Hierbij speelt zowel het perspectief van iemand waar data voor wordt vastgelegd als de bewerker van data een belangrijke rol. Uiteraard zijn er altijd klanten, interne partijen, externe leveranciers geinteresseerd in relevante informatie. Er is adequate wetgeving over het beschermen van persoonsgegevens. De mate waarin gegevens beveiligd dienen te worden kan relatief eenvoudig verhelderd worden met een zogenaamde BIV-classificatie. Beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van data dienen in balans te zijn om voor de organisatie optimaal resultaat te kunnen bieden. Zonder afbreukrisico.