Ken-IT

Knowledge & ICT connected

Recente opdrachten

 • Begeleiden diverse aanbestedingen (7 in 2017)
 • Analyse  opzet management informatie
 • Begeleidingstraject organisatie
 • Interim CISO
 • Voorzitten diverse stuurgroepen
 • Projectmanagement ruimtebeheer
 • Opzetten beoordelingsmethodiek
 • Applicatielandschap aanpassen logistiek onderwijs/cultuur
 • Begeleiding support desk 

De nieuwe europese privacy wetgeving wordt in mei 2018 van kracht. Deze lijkt veel op de bestaande Wet Bescherming Persoonsgegevens. Maar er zijn wel een aantal aandachtspunten in deze transitie. Ten eerste is reeds dit jaar merkbaar dat er vanuit de Europese gerelateerde instanties nu pro-actief vragen komen met betrekking tot het beschermen van gegevens. Hier wordt in het geval van medische toepassingen zowel naar de security als naar ethische aspecten gekeken. Verder wordt soms gesproken over mogelijkheden tot boetes om de druk wat op te voeren. Echter, als organisaties zelf reeds goede maatregelen nemen dan komt dit de eigen processen, en privacy van medewerkers en klanten te goede. Aandachtspunten zijn;

 1. Persoonsgegevens verwijderen. Straks kunnen medewerkers vragen dat de organisatie de verwijdering doorgeeft aan alle andere organisaties/systemen die deze gegevens hebben gekregen. 
 2. Een duidelijker onderscheid maken tussen privacy by design en privacy by default.
 3. Uw gegevensverwerking kan gebaseerd zijn op toestemming van de betrokkenen. De AVG stelt strengere eisen aan toestemming. Evalueer daarom de manier waarop u toestemming vraagt, krijgt en registreert.